ZONETERAPI

Vi er begge uddannede zoneterapeuter, Lillian i 1991, Poul-Erik i 2007. Efter endt uddannelse har vi suppleret med efteruddannelse og relevante kurser udbudt af FDZ – Forenede Danske Zoneterapeuter og skoler godkendt af FDZ. På forskellige tidspunkter har vi været aktive i foreningens bestyrelse, lokalt, nationalt og internationalt.

Lillian har som medlem af bestyrelsen holdt foredrag om zoneterapi i Holland, Grækenland, Australien og Sydafrika. I privat regi har hun undervist i Danmark, Rusland og USA.
Poul-Erik har været involveret i FDZ’s udvikling og har i perioden 2014 – 2016 været formand for foreningen.

FDZ GIVER “FEM GODE GRUNDE” TIL AT FÅ ZONETERAPI:

  • Styrker balance i krop og psyke
  • Kan fremme den almene sundhed
  • Kan lindre smerter
  • Er effektiv som behandling af en række lidelser
  • Bygger på et helhedssyn på dig og dit liv

Zoneterapi kan i mange tilfælde fint stå alene – andre gange er det et stærkt redskab i kombination med et eller flere andre.

VORES “FEM GODE ERFARINGER” MED KOMBINATIONER:

  • Samtale og åndedrætsøvelser kan forstærke effekten af zoneterapi bl.a. i forbindelse med problemer med vægt, fordøjelse, eksem, allergi og astma
  • Mange mennesker i behandling får øget drømmeaktivitet. Så drømmearbejde kan være et effektivt supplerende redskab
  • Zoneterapi og massage forstærker gensidigt hinanden ved smerter i bevægeapparatet
  • Stresstilstande – uanset årsag – kan afhjælpes med samtale efterfulgt af fysisk/psykisk afslapning med zoneterapi i absolut stilhed
  • Astrologi som redskab kan give værdifulde oplysninger om krop, psyke og sundhed ud fra læren om elementerne æter, ild, luft, jord, vand. Derved kan behandling målrettes

Der er andre kombinationer med zoneterapi som det basale fysiske redskab, og
sammen med klienten tilstræber vi at finde det optimale. Der skal løbende gøres status og justeres i forhold til såvel fysiske som psykiske reaktioner.

Yderligere informationer om zoneterapi  FDZ Forenede Danske Zoneterapeuter