Labyrinten som ”Vejen til Jerusalem”

France, Chartres Cathedral looking down on the Labyrinth 12th century
France, Chartres Cathedral looking down on the Labyrinth 12th century

En af de ældste, måske den ældste, kristne labyrint findes i Algier og går tilbage til år 328. Den ældste i Europa siges at findes i Ravenna og er fra 6. årh.

En af de bedst kendte er nok labyrinten i Chartres katedralen i Frankrig, der blev påbegyndt omkring år 1200. Blandt flere andre har denne labyrint fået betegnelsen ”Vejen til Jerusalem” som et symbol på en pilgrimsfærd til den hellige by – ikke den jordiske Jerusalem men den himmelske beskrevet i Johannes Åbenbaring. Vejen gennem labyrinten ses her som livet fra fødsel til død, hvor døden er døren til Paradis, Det Himmelske Jerusalem.

Chartres labyrinten har et andet design med 11 ringe i stedet for 7, og anses af nogle som ekstra velegnet til denne labyrintgang. Det er helt op til den enkelte.

Ved indgangen til labyrinten – prøv at give slip på alt det, der tynger i din tilværelse. Læg det fra dig, om ikke andet så parkér det på en visualiseret hylde, før du går ind i labyrinten.

Gå stille og roligt ind til centrum – kaldes også hjertet, sjælen, det inderste – et sted til stille meditation og bøn. Bliv der så længe det føles godt. Tal til og med Gud.

På vejen ud mærk hvordan Gud er med dig. Du har fået styrke og måske klarhed til at komme videre. Du er ikke alene, men kan trække på de kræfter, der findes i Universet.